Wat u kunt verwachten

Hulp

Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van mens en organisatie.
U treft in Trainingswijzer allerlei zaken aan die u kunt gebruiken om medewerkers en uw organisatie te informeren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarnaast biedt het een interactief platform voor kennisdeling.

Welke hulpmiddelen zijn er?

Themagerichte E-learningmodulen.
Diverse themagerichte e-learningmodulen, zoals conflicten hanteren, klachtbehandelling, klantgericht communiceren, omgaan met emotioneel en grensoverschrijdend gedrag, leidinggeven, persoonlijke effectiviteit en nog veel en veel meer.

Modulen over organisatiespecifieke thema’s.
U krijgt een platform voor eigen organisatie-specifieke thema’s. Dit kunt u gebruiken om nieuwe medewerkers een introductiemodule aan te bieden, voor het leren van nieuwe software, als vraagbaak voor bijzondere thema’s, om uw klanten online een visuele en auditieve gebruiksaanwijzing aan te bieden et cetera.

Platform voor het uitvoeren van onderzoek en het verzamelen van informatie.
Trainingswijzer kan als platform functioneren om allerlei vormen van onderzoek onder uw medewerkers uit te voeren, zoals een tevredenheidsonderzoek, kennisprofielen, de stand van zaken rond een specifieke kennisthema of een vaardigheid of bijvoorbeeld een belangstellingsregistratie.

Diverse media.
Daarnaast treft u instructievideo’s, geluidsfragmenten, toetsen, uitleg, documenten, powerpointpresentaties, oefeningen en simulaties over vaardigheden en diverse kennismodulen aan.

Fora om kennisdeling te stimuleren.
Bovendien zijn er diverse fora waar medewerkers elkaar om hulp kunnen vragen.

Een berichtenservice voor uw medewerkers.
Een onderlinge berichtenservice is ook in Trainingswijzer opgenomen.

Onderlinge coaching voor en door medewerkers.
Uw medewerkers kunnen ook zien welke collega een specifiek thema dermate goed beheerst dat deze als coach zou kunnen optreden.

Gemak, plezier, ontwikkeling en minder kosten.
Met Trainingswijzer wordt ontwikkelen, samenwerken, kennisdelen, informatie verzamelen en leren ongeacht tijd en afstand een stuk makkelijker, kosteneffectiever en leuker.