Publicaties

Hulp

Presentatie VPT – Van protocol naar doen!

Uw agressieprotocol moet geen papieren tijger worden. U wilt dat uw medewerkers het protocol in de praktijk brengen. Vaak wordt er gekozen voor trainen en opleiden. In deze presentatie worden enkele thema’s aangestipt die van belang zijn om over na te denken voordat u overgaat tot opleiden. Onder andere gaat het over de vraag welke training geschikt is voor uw situatie Trainershouse – VPT van protocol naar doen!.

Werkboek bij de kaartset “Veilig omgaan met agressief gedrag”

Begin 2014 wordt het werkboek met diverse oefeningen en werkvormen bij de kaartset “Veilig omgaan met agressief gedrag” gepubliceerd. U kunt het bij ons aanvragen. De kosten per werkboek zijn op dit moment nog niet bekend.

Docuroman “Hoogmoedige Helden”

Dit boek beschrijft de opkomst en ondergang van een partner bij een groot kantoor, de intriges, de beweegredenen en de denkfouten. Hetzelfde verhaal wordt verteld vanuit een tweetal perspectieven. Het ene perspectief is in romanvorm en beschrijft het verhaal vanuit de hoofdpersoon. Het andere perspectief beschrijft de situatie vanuit een bedrijfskundig en organisatorisch perspectief. Verschijnt eind 2015.