Interesse vanuit onderwijs

Hulp

Trainingswijzer kan een bijdrage leveren aan de onderwijsprestaties van leerlingen uit het basis- en vervolgonderwijs. Trainingswijzer wordt dan ingezet voor bijscholing en huiswerkondersteuning. Ook voor het volgen van lessen vanuit huis biedt Trainingswijzer een geschikt platform.